Affärsidé

Golf & Sport Future AB bildades år 1990 för att samla företag och företagare kring sport och företagande i främst Eskilstuna.

Bolagets intäkter består av reklamintäkter, inspelade premier samt andra intäkter från kontrakterande spelare.

Tanken är att överskottet skall stanna i bolaget för konsolidering och därmed samtidigt ge aktierna i bolaget en värdetillväxt.

Idag har bolaget ett aktiekapital på 492.000 kronor fördelat på 4 920 aktier som innehavs av 33 aktieägare.

Ett flertal träffar och aktiviteter arrangerats, med den årliga golfresan som höjdpunkt.

Affärsidén lyder
- Golf & Sport Future AB satsar på idrott och företagande med förankring i Eskilstuna.
- Satsningen och aktiviteterna i Golf & Sport Future AB skapar ett nätverk för medverkande företag och lyfter fram Eskilstuna.

Vi som jobbar med företaget är:

Namn: Telefon: Mobilnr: E-mailadress: Hemsida:
Bert Andersson VD 016-357322 070-6353546 bert.andersson@aspia.se  
Niclas Jonsson Webmaster 016-122150 070-7387355 niclas@spelaranalysen.com Till Niclas hemsida!

Copyright